ooilab Member

Staff

Professor Takashi Ooi

Professor

Takashi Ooi

tooi<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Associate Professor Kosuke Ohmatsu

Associate Professor

Kosuke Ohmatsu

ohmatsu<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Assistant Professor Yoshitaka Aramaki

Assistant Professor

Yoshitaka Aramaki

aramaki<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Assistant Professor Tsubasa Nakashima

Assistant Professor

Tsubasa Nakashima

nakashima<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Postdocs

Students

D3 Yaoli Kansaku

D3 Kodai Minami

D2 Fumito Ueoka

D2 Ryuhei Suzuki

ページの先頭へ

M2 Yuki Uchida

M2 Ota Masato

M2 Sei Kakusho

M2 Hiroki Fujita

M2 Shohei Morita

M1 Yuya Taura

M1 Haruka Fujimori

M1 Ryuki Maekawa

ページの先頭へ

B4 Takeru Kikura

B4 Konosuke Kitajima

B4 Kyosuke Hayashi

B4 Kota Miyakawa

B4 Truong An Duc

ページの先頭へ