Porous Material Chemistry Laboratory (Nakanishi Lab.) | Nagoya University

研究室・設備

実験室

使い勝手の良い実験室が完成しました。

合成実験の様子です。