Members

Professor Hiroyuki Asanuma    
Associate Professor Hiromu Kashida    
Assistant Professor Keiji Murayama    
D3 Hikari Okita Hongyu Zhu Xixi Cui
D2 Kaifu Liu Siyuan Lao  
M2 Kiyoka Sakashita Mika Shibata Nozomi Hibino
Hiroma Bessho Fanzhi Wang  
M1 Ayaka Ikeda Kazuma Inagaki Itsumi Sugiyama
Yuki Hotta    
B4 Yuto Oda Aoi Kitamura Risa Tsujimura
Hiroto Terada Shotaro Hieda Kazuki Hirano

Associate Professor Yukiko Kamiya has moved to Kobe Pharmaceutical University as a Professor.

Associate Professor Xingguo Liang has moved to Ocean University of China as a Professor.